O mnie

O mnie

Nazywam się Grzegorz Perzyński - jestem psychoterapeutą, a poza tym jestem po prostu człowiekiem. Takim jak Ty - z szeregiem różnych doświadczeń, który jak każdy bywał na życiowych zakrętach, i który ma również swoje ograniczenia.

Psychoterapia jest moją pracą, pracą szczególną i wymagającą, którą wykonuję od 2002 r. Tutaj nie ma gotowych rozwiązań, często mam wrażenie odkrywania na nowo siebie i drugiego człowieka. To bywa trudne, ale bez wątpienia bardzo rozwija i czyni wrażliwym. W problemach zgłaszanych przez pacjenta staram się zobaczyć to, czego on sam nie dostrzega i pomóc mu uzupełniać obraz siebie o te aspekty, które dotąd odtrącał.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, jak również terapię par oraz rodzinną, pracując w nurcie psychodynamicznym. Staram się skupiać na indywidualnym traktowaniu pacjenta, wglądzie, współpracy oraz na budowaniu relacji. Kiedy to możliwe stosuję krótkoterminową psychoterapię psychodynamiczną. Uważam, że czynnikiem leczącym jest kontakt oraz relacja pacjent - terapeuta, za każdym razem wymagająca świeżego i indywidualnego podejścia.

Ukończyłem Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Brałem udział w szeregu szkoleń i konferencji, min.: Konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Edukacyjnych Warsztatach Doskonalenia Zawodowego organizowanych przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz przez fundację „Oddech Nadziei” i wielu innych.

Współpracowałem z organizacjami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym: Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, Fundacją „Oddech Nadziei” oraz z Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmunologii w Bydgoszczy.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W chwilach wolnych jeżdżę konno i na rolkach, chodzę po górach, nurkuję, lubię przyrodę i poznawanie ludzi.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji indywidualnej i grupowej. Systematycznie staram się podnosić swoje kwalifikacje. Biorę udział w grupach seminaryjno-superwizyjnych, szkoleniach i konferencjach.